+37744261806

info@pha-ks.com

Informata

Informata të përgjithëshme

Asociacioni Shëndetësor Profesional organizon Konferencën e 7-të Ndërkombëtare...

Vendi

Vendi i mbajtjes

Konferenca mbahet në...

Këshilli Organizativ

Këshilli organizativ i Simpoziumit

Anëtarët e Këshillit Organizativ i Konferencës

Ligjeruesit

Ligjeruesit e ftuar

Ligjeruesit e ftuar për prezantime të punimeve shkencore janë..

Wednesday, der 4. October 2017

Agjenda provizore

Monday, der 2. October 2017

Pagesa e pjesemarrjes

Participimi/pagesa për pjesëmarrje:

Thursday, der 14. September 2017

Informatë

Monday, der 11. September 2017

Akreditimi i Konferences

Wednesday, der 26. July 2017

Participimi për pjesëmarrje

Thursday, der 16. March 2017

Akreditimi i Simpoziumit

Simpoziumi i I-rë Ndërkombëtar

Thursday, der 16. March 2017

Agjenda

Agjenda e Simpoziumit

Saturday, der 25. February 2017

Regjistrimet dhe pagesat

Ne Simpoziumin e I-rë Ndërkombëtar – “Koadjuvatët

Wednesday, der 22. February 2017

Simpoziumi i I-rë Ndërkombëtar

Simpoziumi i I-rë Ndërkombëtar organizohet me datën 17.03.2017