Akreditimi i Konferences

Konferenca e 7-të Ndërkombëtare për Trajtimin e Dhimbjes e cila mbahet me 13 – 14 Tetor 2017 në Prevall, Prizren, nga Bordi për EVP në Ministrinë e Shëndetësisë është akredituar me:

15 pikë për pjesëmarrës

20 pikë për ligjerues