Uncategorized
Simposiumi Ndërkombëtar në Kirurgjinë e Fëmijëve

Simposiumi Ndërkombëtar në Kirurgjinë e Fëmijëve

Asociacioni Shëndetësor Profesional në bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës, Ankarasë, Graz, Istanbul, Luzern, Wiesbaden, Tirana dhe Tübingen organizon

SIMPOSIUMIN NDËRKOMBËTAR NË KIRURGJINË E FËMIJËVE

“KIRURGJIA MINIMALE INVAZIVE TE FËMIJËT”

25.05.2019 Hotel SHARRI Prevallë, Prizren

Kirurgjia minimale invazive është zhvilluar me një trend të shpejt në vendet e zhvilluara. Për të qen në këto hapa PHA ka ftuar ekspert të kësaj fushe me renome europiane të cilët do të prezantojnë në këtë ndodhi. Përveq profesionistëve shëdetësorë që do të përfitojnë nga kjo ndodhi, pacientët/fëmijët do të jenë përfituesit më të mëdhenjë duke përfituar nga këto metoda bashkohore dhe të avancuara mjekësore. Në konferencë ftohen të marrin pjesë profesionistët shëndetësorë nga lëmia e Kirurgjisë së fëmijëve, endoskopisë, urologjisë, pediatrisë, kirurgjisë Laparaskopike, torakale dhe profesionistë tjerë shëndetësorë që kanë në interes këtë tematikë.

Kryetar i simposiumit
Dr. med. Xhevdet Ademaj                                                            
Kirurg Pediatrik


President i shoqatës
Dr. Adem Bytyqi
Anesteziolog-Intensivist

%d bloggers like this: