Farmakologjia

Farmakologjia

Ngacmimi I ketyre receptoreve shkakton dhimbje.

Si pasoje e ketyre ngacmimeve nociceptive aferentet local lirojne peptide si p.sh. SP dhe CGRP (Peptidi i ngjashem gjenetik me Kalcitoninen). Qelizat lokale inflamatore dhe ekstravazat nga enet e gjakut(veprimi i sP dhe CGRP) tajojne  Prostaglandinet dhe Citokine (COX-2) gjejgesisht bradikine, H+, K+, Serotonin dhe Histamin te cilat gjithashtu I ngacmojne nga ana e tyre ne menyre shtese nociceptoret ku shkaktojne vazodilatacion dhe e rrisin permeabilitetin e eneve te gjakut dhe krijone edem locale.Prevenca e ketyre ngacmimeve konsiston ne inhibimin e ketyre mediatoreve inflamator lokal.

Dhimbja acute eshte nje lloj ndjenje e cila e lejon organizmit te njohe demtimin actual ose potencial.

 Dhimbja mund te klasifikohet si:Somatike,Viscerale dhe Neuropatike.

 

Pershkrimi i dhimbjes

Shembuj

Somatike

E lokalizuar mire e mprehte

Plage thike ne kofshe

Viscerale

Difute e mbytur, thelle e lokaliuar keq

Perforim Zorre

Neuropatike

Djegese, radikale

Demtim parcial i pleksit brachial

Copyright © 2021 PHA-ASHP | Powered by Backy Design