Uncategorized
Agjenda provizore

Agjenda provizore

Agjenda provizore e konferencës

13 tetor 2017

18:00-20:00h Hapja solemne e konferencës për të ftuarit dhe koktej rasti

14 tetor 2017

07:30-09:00h Regjistrimi i pjesëmarrësve

09:00-16:30h Prezantimet e ligjëratave në sesione plenare në dy salla njëkohësisht (Salla A dhe Salla B), si dhe ekspozita e kompanive/sponsorëve.

16:30-17:00h Mbyllja e konferencës

 

 

%d bloggers like this: