Uncategorized
Fletëzat informative

Fletëzat informative

Të nderuar kolege/ë

Në vazhdim mund të gjeni fletëzat informative për dhimbjen të përgatitura nga ekspertët më të mirë të fushave të ndryshme për parandalimin e dhimbjes nga Shoqata Ndërkombëtare për Studimin e Dhimbjes (IASP) dhe të përkthyera në gjuhën shqipe nga Asociacioni Shëndetësor Profesional (ASHP-PHA).

Klikoni në këtë link për tu çasur në fletëzat informative: https://www.iasp-pain.org/Advocacy/GYAP2016Detail.aspx?ItemNumber=10313

%d bloggers like this: