Uncategorized
Informata për Diplomën Europiane të Dhimbjes

Informata për Diplomën Europiane të Dhimbjes

Informojmë të gjithë mjekët specialistë dhe në specializim ose mjekët e praksës së përgjithshmetë cilët kanë në interes dhimbjen dhe menaxhimin e saj se Federata Europiane e dhimbjes (EFIC) në muajin prill organizon testin për Diplomën Europiane në Mjekësinë e Dhimbjes (European Diploma in Pain Medicine).

Asociacioni Shëndetësor Profesional është anëtare e EFIC-ut, ku vazhdimisht bashkërendon aktivitetet me shoqatat Europiane dhe Botërore me fokus të veçant në menaxhimin e dhimbjes, andaj këtë aktivitet e sheh të rëndësisë së veçant që ta ndaj me ju.

Për detaje tjera rreth përmbajtjes, kuotizimit, mënyrës së organizimit të këtij testi, ju lutem referohuni në linqet e mëposhtme.

 

http://www.europeanpainfederation.eu/core-curriculum/diploma-in-pain-medicine/

http://www.europeanpainfederation.eu/diploma-in-pain-physiotherapy/

%d bloggers like this: