Uncategorized
Informatë për Diplomën Europiane në Mjekësinë e Dhimbjes – 2019

Informatë për Diplomën Europiane në Mjekësinë e Dhimbjes – 2019

Informojmë të gjithë mjekët specialistë dhe në specializim ose mjekët e praksës së përgjithshme të cilët kanë në interes dhimbjen dhe menaxhimin e saj, afati për aplikim për Diplomën Europiane në Mjekësinë e Dhimbjes (European Diploma in Pain Medicine) dhe Diplomën Europiane të Dhimbjes për Fizioterapi (European Diploma in Pain Physiotherapy) është hapur dhe provimi do të mbahet në datat 12 dhe 13 Prill 2019, në Kampusin Gasthuisberg të Universitetit të Leuvenit në Belgjikë.

Për detaje tjera rreth përmbajtjes, kuotizimit, mënyrës së organizimit të këtij testi, ju lutem referohuni në linqet e mëposhtme.

EDPM

EDPP

Apo mund te kontaktoni edhe ne emailin e shoqates info@pha-ks.com

%d bloggers like this: