Uncategorized
Informatë për Diplomën Europiane në Mjekësinë e Dhimbjes

Informatë për Diplomën Europiane në Mjekësinë e Dhimbjes

Informojmë të gjithë mjekët specialistë dhe në specializim ose mjekët e praksës së përgjithshme të cilët kanë në interes dhimbjen dhe menaxhimin e saj, afati i fundit per aplikim per Diplomën Europiane në Mjekësinë e Dhimbjes (European Diploma in Pain Medicine) dhe Diplomën Europina të Dhimbjes për Fizioterapi (European Diploma in Pain Physiotherapy) është data 5 Prill 2018 

 

Për detaje tjera rreth përmbajtjes, kuotizimit, mënyrës së organizimit të këtij testi, ju lutem referohuni në linqet e mëposhtme.

http://www.europeanpainfederation.eu/core-curriculum/diploma-in-pain-medicine/

http://www.europeanpainfederation.eu/diploma-in-pain-physiotherapy/

%d bloggers like this: