Uncategorized
Informatë

Informatë

Të nderuar

Ju informojmë se përgaditjet për Konferencë janë në vlugun më të madh. Janë zgjidhur shumë nevoja teknike rreth mbajtjes së saj.

Ju lutemi të gjithë të interesuarve që të regjistrohen dhe të kryejnë pagesën e kuotizimit sipas njoftimit të mëparshëm (Aplikimi dhe kuotizimi). Të gjithë ata që regjistrohen dhe nuk paguajnë kuotizimin me kohë, pas arritjes së numrit prej 350 pjesëmarrësve nuk do të përfshihen në listën e pjesëmarrësve.

Ju lutemi për mirëkuptim dhe presim mbështetjen tuaj për organizimin sa më të mirë të kësaj ndodhie shkencore në vendin tonë.

Këshilli organizativ

%d bloggers like this: