Uncategorized
Konferenca e 7-të Ndërkombëtare për Trajtimin e Dhimbjes

Konferenca e 7-të Ndërkombëtare për Trajtimin e Dhimbjes

Asociacioni Shëndetësor Profesional në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, Komunën e Prizrenit, Federatën Europiane të Dhimbjes (European Pain Federation-EFIC®), Shoqaten ndërkombëtare për studimin e dhimbjes (IASP) dhe me partnerët tjerë organizon:

“Konferencën e 7të Ndërkombëtare për Trajtimin e Dhimbjes”

e cila do të mbahet me 13-14 Tetor 2017 në Kompleksin Turstik “Sharri”, në Prevallë të Prizrenit.

Konferenca do të përmbajë tema të ndryshme për menaxhimin e dhimbjes ndërkaq tema bosht e saj do të jetë “Dhimbja Postoperatore”. Përmes kësaj, PHA i bashkangjitet fushatës së IASP-së dhe EFIC-ut “Viti Global Kundër Dhimbjes Posoperatore”.

Konsiderojmë se laryshia e temave të konferencës do të jetë një ndihmesë e veçantë për profesionistët shëndetësorë pjesëmarrës të saj. Në konferencë ftohen të marrin pjesë të gjithë profesionistët shëndetësorë.

Shpresojmë që koha e konferencës do të jetë e përshtatshme dhe do të shërbej për nxitjet e bashkëpunimit ndërmjet profesionistëve shëndetësor në vend, rajon dhe botë.

Ju dëshirojmë qaste të mira në konferencë dhe qëndrim të këndshëm në qytetin e lashtë të Prizrenit.

Në emër të Këshillit organizativ të Konferencës
Presidenti i Konferencës

Dr. Adem J. Bytyqi

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: