Uncategorized
Participimi për pjesëmarrje

Participimi për pjesëmarrje

Për pjesëmarrje pasive në Konferencën e 7-të Ndërkombëtare për Trajtimin e Dhimbjes të drejtë aplikimi kanë të gjithë profesionistët shëndetësor pa dallim.

Pagesa e pjesemarrjes behet në xhirollogari të shoqatës:

Professional Health Association
BKT (Banka Kombëtare Tregtare) -Prizren

Nr.xhirollogarisë: 1910370022031104

Me dedikim: për Konferencën e Dhimbjes

 

Participimi i pjesëmarrjes pasive është:

Koha

Mjek

Infermier dhe student

Profesionistet tjere

Deri 15 Shtator 2017

 30.00 €

 20.00 €

 20.00 €

16 deri 13 Tetor 2017

 40.00 €

 30.00 €

 30.00 €

 

Pjesemarrje pasive – APLIKO

Pjesemarrje aktive – APLIKO

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: