Uncategorized
Shkollat e dhimbjes

Shkollat e dhimbjes

Informojmë të gjithë mjekët në specializim ose mjekët e praksës së përgjithshme të cilët kanë në interes dhimbjen dhe menaxhimin e saj se Federata Europiane e dhimbjes (EFIC) në muajin shtator dhe tetor organizon shkollat e dhimbjes (EFIC Pain School).

Shpenzimet e participimit dhe akomodimin i bartë EFIC-u. Kandidati i cili e fiton të drejtën për shkollimin duhet vetëm ti paguajë shpenzimet e udhëtimit.

Kushtet që duhet plotësuar:

  • Të jetë nën moshën 45 vjeçare.
  • Ta plotësojnë formularin e mëposhtëm.
  • Ta dergoni një leter referencë nga Udhëheqësi, drejtori ku punoni.
  • CV të shkurtër të gjitha në gjuhën angleze.
  • Të njohë shumë mirë gjuhën angleze

Të interesuarit për më shumë informata duhet të lajmërohen në emailin info@pha-ks.com

Për detaje shtesë mund të klikoni në këtë link  EFIC Pain School

%d bloggers like this: