Online aplication

Për pjesëmarrje pasive në Konferencën e 7-të Ndërkombëtare për Trajtimin e Dhimbjes të drejtë aplikimi kanë të gjithë profesionistët shëndetësor pa dallim.

Pagesa e pjesemarrjes behet në xhirollogari të shoqatës:

Professional Health Association
BKT (Banka Kombëtare Tregtare)

Nr.xhirollogarisë: 1910370022031104

Me dedikim: për Konferencën e Dhimbjes

Participimi i pjesëmarrjes pasive është:

(Në takimin e fundit që ka mbajtur këshilli organizativ i konferencës ka vendosur që pagesën e hershme ta shtyj deri më 13 tetor)

Koha e pagesës / profesionisti

Mjek

Infermier, studentët dhe profesionistët tjerë

Deri 13 Tetor 2017

30.00 €

20.00 €

Diten e Konferencës, 14 Tetor 2017

40.00 €

30.00 €

 

Vëmendje: Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar, në momentin që plotësohet numri do të ndalet regjistrimi, andaj ju që jeni të interesuar regjistrohuni dhe bëni pagesën sa më herët.

Te nderuar

Ju faleminderit per aplikimet, aplikimi online eshte mbyllur.

Mire u takofshim ne ndodhite tjera