Informata per aplikim ne Simpozium

Simpoziumi është i dedikuar për:

  • Kirurgët e fëmijëve
  • Kirurgët e përgjithshëm
  • Urologët
  • Anesteziologët dhe
  • profesionistët e tjerë shëndetësorë që kanë në interes kirurgjinë minimale invasive tek fëmijët.

Simpoziumi është në proces akreditimi nga OMK dhe OIK.

Aplikimi është i hapur për të gjithë të interesuarit. Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar në 150.

Për informata tjera më të hollësishme do të njoftoheni në ditët në vijim ose shkruani në adresën: info@pha-ks.com.

Ju faleminderit per interesim, aplikimi online eshte mbyllur