Konferenca 2012

Konferenca 2012

Këshilli organizativ i Konferencës së 4-të Ndërkombëtare për Trajtimin e Dhimbjes

 

Dr. Adem Bytyqi – Kryetar

Prof.  Dr. Orhan Kubati

Prof. Dr. Nexhmi Hyseni

Prof. Dr. Alban Neziri

Prof. Dr. Tritan Shehu

Prof. Dr. Mazllum Belegu

Prof. Dr. Naser Ramadani

Dr. Nehat Baftiu Dr. Sci.

Dr. Fadil Kryeziu

Dr  Antigona Hasani Dr.Sci

Dr. Sejran Abdushi Mr.Sci

Dr. Mehdi Shehu

Myzafer Kalanderi  Ecc.i dipl

Dr. Sejran Skeraj

Dr. Armend Spahiu

Agron Bytyqi, BSc, ToN, MSc – sekretar

Bashkim Sylaj, BSc – arkatar

Ramiz Bytyqi, BSc, ToN

Fetije Huruglica, BSc, MSc

Fekrije Hasani, BSc, PgD

 

Këshilli Shkencor

Prof. Dr. Orhan Kubati –Kryetar

Prof. Dr. Nexhmi Hyseni

Prof. Dr. Tritan Shehu

Prof. Dr. Alban Neziri

Prof. Dr. Les Kiemele

Prof. Dr. Naser Ramadani

Dr. Adem Bytyqi

Dr. Antigona Hasani Dr. Sci

Dr. Nehat Baftiu Dr. Sci

Dr. Sejran Abdushi Mr. Sci

 

Libri i Abstraktev 2012