Ligjeruesit

Ligjeruesit e ftuar për Konferencën e 7-të Ndërkombëtare për trajtimin e Dhimbjes janë:

 

Chris Wells, Angli EFIC

Prof. Dr. Marshal Devor – Israel

Prof. Dr. Alban Neziri, – Zvicer

Toma Graven-Nielsen PhD,DMSc

Prof. Dr. Nexhmi Hyseni – Kosovë,

Dr. Alexander Binshtock, – Hebrew University Medical School Jerusalem.

Prof. Dr. Orhan Kubati – Kosovë

Prof. Dr. Sylejman Ozyalcin – Turqi,

Prof. Dr. Nehat Baftiu – Kosove

Prof. Dr. Antigona Hasani – Kosove

Prof. Dr. Jordan Nojkov – Macedonia

Prof. Dr. Arzu Irban – Turqi,

Dr. Apostol Vaso – Shqipëri,

Dr. Adem Bytyqi – Kosove