Historiku

Me daten 25 Dhjetor 2008 ne Prizren me inciativen e profesionisteve shendetesor:

 • Prof. Dr. Fadil Kryeziu
 • Dr. Adem Bytyqi
 • Dr. Mehdi Shehu
 • Musa Vezgishi
 • Agron Bytyqi
 • Bashkim Sylaj

Themelohet shoqata e mjekeve Kosovar me emrin: Asociacioni Shendetesor Profesional/ Professional Health Association.
Shkurtesa :PHA.ASHP me seli ne Prizren.
Shoqata regjistrohet me 28 Janar 2009.
Nr. i regjistrimit: 5112172-4

Rreth nesh

Kryetari i Shoqates
Dr.  Adem Bytyqi – anesteziolog

Bordi drejtues

 • Prof. Dr. Fadil Kryeziu
 • Prof. Dr. Alban Neziri
 • Prof. Dr. Feim Mazreku
 • Dr. Sejran Skeraj
 • Dr. Mehdi Shehu
 • Dr. Shaban Kalanderi
 • Agron Bytyqi sekretar
 • Bashkim Sylaj-IT
Vizioni

Shendetesia Kosovare ofron standarde bashkekohore per qytetaret e saj…

Misioni

Lehtesimi i procesit te transformimit te Shendetesise Kosovare ne nje shendetesi moderne.

Qëllimi

Te ndihmohet zhvillimi i Shendetesise Kosovare drejt arritjeve te standardeve bashkekohore ne sektor.

Asociacioni Shendetesor Profesional (ASHP)
Adresa: Fahredin Hoti pn.
20 000, Prizren, Republika e Kosoves
Tel:+383 44 119 725
e-mail: info@pha-ks.com
www.pha-ks.com

Our clients

Driving technology for leading brands