Regjistrimi

Ju faleminderit per interesim tuaj për pjesëmarrje në Konferencë

Përmes kësaj shkrese, ju njoftojmë se kemi pranuar aplikimin tuaj për pjesëmarrje në Konferencën e 7-të Ndërkombëtare për Trajtimin e Dhimbjes e cila mbahet me 13 – 14 Tetor 2017 në Hotel Sharri në Prevall, Prizren.
Për të konfirmuar pjesëmarrjen dhe per tu dal emri ne listen e pjesemarresve duhet te beni pagesen e kuotizimit të pjesëmarrjes.
Ju faleminderit
Këshilli organizativ