Vendi i mbajtjes

Konferenca e 7-të Ndërkombëtare për Trajtimin e Dhimbjes mbahet me 13 – 14 tetor 2017 në Hotel “SHARRI”, Prevall /Prizren

Gjendët në kilometrin e 20 të magjistralës Prizren-Brezovicë

Kontakt:
tel&fax: +38129 246 246
mob: +37744/ 662- 674
www.hotelsharri.com